Опубліковано: 01-12-2009    2021-01-26

Доступ: open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/evu.1.10


Бібліографічні та біобібліографічні покажчики діячів науки України

АфіліаціяНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Україна

Енциклопедичний вісник України
, вип. 1, с. 6378

Резюме:

Ключові слова:


ЛІТЕРАТУРА


Луговський О.Г. Видання біобібліографічних покажчиків учених- природознавців НАН України (1919 – 1999) // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 5. К., 2000. С. 107 – 117.

2. Яценко О.М. Біобібліографія в Україні та вплив сучасних технологій на її розвиток // Українська біографістика: Збірник наукових праць. Вип. 2. К., 1999. С. 284 – 303.

3. Дерлеменко Т.Ф. Організаційно-методичні питання створення біобібліографічної серії «Академіки Української академії аграрних наук» // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Збірник наукових праць / УААН. Ін-т аграрної економіки; Всеукр. спілка інформ. фахівців АПК. К., 1999. № 1. С. 220 – 221.

4. Ярошик В., Сосновська Т. Нова біобібліографічна серія // Вісник Книжко- вої палати. 2000. № 10. С. 24.

5. Кривенко М. Бібліографічний покажчик – кінець чи початок інформації, чи джерело подальших досліджень? // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 3 – 4 грудня, 1999. К., 1999. С. 221 – 226; Біобібліографія – жанр особливий // Бібліотечна планета. 2003. № 4. С. 27 – 28.

6. Устиновський Д.В. Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персонологічної інформації // Українська біографістика: Збірник наукових праць. Вип. 3. К., 2005. С. 287 – 301.

7. Маценко С. Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик. – Л., 2004 // Вісник Львівського університету. 2006. Вип. 1. С. 283 – 285.

8. Селезінка І. Цінна для літературознавця бібліографічна персоналія // Вісник Книжкової палати. 2005. № 6. С. 14.

9. Данова Р. Два покажчики про українських вчених // Вісник Книжкової палати. 1997. № 10. С. 27 – 28.


Для цитування статті
Людмила Гутник . Бібліографічні та біобібліографічні покажчики діячів науки України. Енциклопедичний вісник України. 2009. вип. 1. с. 63–78. https://doi.org/10.37068/evu.1.10

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.