Опубліковано: 17/12/2017   2022-01-12

Науково-практична конференція «Російська багатонаціональна енциклопедистика: історія і сучасність»

АфіліаціяІнститут енциклопедичних досліджень НАНУ, Україна

DOI: 10.37068/evu.8-9.10

Резюме

12–13 жовтня 2017 року в Інституті татарської енциклопедії і регіонознавства Академії наук Республіки Татарстан (Казань, Росія) відбулася на­уково-практична конференція «Російська багатонаціональна енциклопедистика: історія і сучасність». Стаття описує цей науковий захід.

Ключові слова: енциклопедії, регіональні енциклопедії, конференції.


12–13 жовтня 2017 року в Інституті татарської енциклопедії і регіонознавства Академії наук Республіки Татарстан (Казань, Росія) відбулася на­уково-практична конференція «Російська багатонаціональна енциклопедистика: історія і сучасність». Захід присвятили ознайомленню з досвідом підготовки національних і регіональних енциклопедій Росії та близького зарубіжжя. На обговорення було запропоновано науково-методологічні, історіографічні та культурно-освітні питання сучасної енциклопедистики, винесено також проблеми інституційної структуризації і матеріально-технічного забезпечення енциклопедичної справи.

Серед вагомих доповідей варто виділити такі: «15 років і 35 томів. Про завершення в 2017 році видання “Великої російської енциклопедії”» Л. Пет­ровської (шеф-редактор наукового видавництва «Велика російська енциклопедія»), «Азербайджанська національна енциклопедія» А. Сул­танова (заступник директора Наукового центру «Азербайджанська національна енциклопедія» Національної академії наук Азербайджану), «Про деякі методологічні питання сучасної російської регіональної енциклопедистики» У. Саїтова (директор Державної наукової установи «Башкирська енциклопедія»), «Істо­рія розвитку і стан сучасної західної і європейської енциклопедистики» Б. Ла­типова (головний редактор наукових видань Державної наукової установи «Баш­кирська енциклопедія»), «Галузеві енциклопедії: сьогодення і майбутнє» Р. Шайдулліна (керівник Центру енциклопедистики Інституту Татарської енциклопедії Академії наук Рес­публіки Татарстан), «Європо­центризм у татарській історії і енциклопедії» М. Закієва (головний науковий співробітник Інституту мови, літератури і мистецтва імені Г. Ібрагімова Академії наук Республіки Татарстан), «Ре­гіональна енциклопедія як чинник формування регіональної ідентичності» Т. Качкіної (завідувач відділу соціально-гуманітарних досліджень На­уково-дослідного інституту економіки, історії і культури Ульяновської області імені Н. Кармазіна, «До питання про методологію сучасних персональних літературознавчих енциклопедій» Н. Сиражитдінової (науковий редактор Державної наукової установи «Башкирська енциклопедія»), «Вивчення історії монастирів і скитів у системі енциклопедичних до­слід­жень» К. Манолаке (директор наукової бібліотеки імені А. Лупана Ака­демії наук Молдови) тощо.

На конференції Інститут Татарської енциклопедії Академії наук Рес­публіки Татарстан презентував енциклопедичне видання «Природа і природні ресурси Республіки Татарстан: ілюстрована енциклопедія» (російською мовою). Як зазначають укладачі, це перше в регіоні довідкове видання, у якому систематизовано й узагальнено дані наукових досліджень про природу.

Співробітники Інституту енциклопедичних досліджень НАН України були в програмі конференції з такими доповідями: «Особливості наповнен­ня статей про наукових працівників у галузевих енциклопедіях України» (А. Шушківський), «Регіональна енциклопедистика в Україні: загальна характеристика» (О. Іщенко). Втім, безпосередньої участі в заході не брали.