Опубліковано: 17/12/2015   2022-01-12

Львівська університетська медична школа в «Енциклопедії львівського університету»

АфіліаціяУсі - Національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI: 10.37068/evu.6-7.3

Резюме

Ключові слова:


Подією в українській енциклопедистиці і в історії України стало видання ЛНУ ім. І.Франка «Енциклопедія Львівського університету» (2012р. — І т.; 2014 р. — ІІ т.) [1: 10, 2: 10]. Це перше видання такого рівня з часу незалежності України про один з найстаріших вищих навчальних закладів нашої держави. Опрацьовано факти з історії університету у Львові, осіб, що долучилися до творення наукових шкіл, наукового середовища університету від заснування до сьогодення. Зокрема в «Енциклопедії Львівського університету» представлена університетська медична школа. Зважаючи на виокремлення медичного факультету в 1939р. у ЛДМІ (тепер ЛНМУ ім. Данила Галицького), кількість статей про медичні підрозділи та медичних працівників є незначною.

У першому томі — 92 статті про осіб і 15 про підрозділи, у другому томі — відповідно 72 та 26 (всього 215 статей). Одним з важливих документів є переклад «Привілею польського короля Яна ІІ Казимира школі Львівського єзуїтського колегіуму про надання статусу університету» за 1661р., опублікований у першому томі, який став першим документом про створення медичного факультету в університеті у Львові [1: 14—15]. Згадано доктора медицини Т. Будніуса, який викладав анатомію з 1662 р. в університеті [1: 249]. На жаль, не висвітлено даних про університетські шпиталі, які відображено на картах Львова того періоду, та стан медичної університетської науки того часу.

Отже, «Енциклопедія Львівського університету» має велике значення, однак назріла необхідність створення власне енциклопедії медицини України.

ЛІТЕРАТУРА


1. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т.  Т. 1: А—К. Львів, 2011. 716 c.

2. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т.  Т. 2: Л—Я.  Львів, 2014. 762 c.