Оформлення блоку цитованої літератури латинською графікою

ЗМІСТ

Передмова
Правила транслітерації цитованої літератури
Правила оформлення цитованої літератури
Бібліографічний запис публікацій за стандартом APA


Передмова

Створення методом транслітерації додаткового пристатейного блоку – переліку цитованої літератури (бібліографії) латинським алфавітом (References) – зумовлено прагненням підвищити рівень доступності до наукової інформації, індексації статей міжнародними пошуковими системами, наукометричними базами даних, репозиторіями тощо.
 
Далі викладемо правила створення блоку цитованої літератури латинським алфавітом, якими послуговується редакція «Енциклопедичного вісника України».
 

Правила транслітерації цитованої літератури

Пристатейний блок використаної літератури, оформлений латинською графікою (латинкою), є дублюванням блоку цитованих джерел, укладених за державним стандартом ДСТУ 8302:2015. Транслітеруємо бібліографію джерел кириличного алфавіту не залежно від мови їх написання (українськомовні, російськомовні, білоруськомовні тощо).
 
Бібліографію українськомовних видань транслітеруємо латинською графікою відповідно до державного стандарту, затвердженого постановою КМУ № 55 від 27.01.2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» – див. наприклад, веб-сервіс для транслітерації українських текстів за цим стандартом – «Трансліт».
 
Бібліографію російськомовних видань транслітеруємо відповідно до міжнародного стандарту ICAO (Doc 9303) – стиль оформлення закордонних паспортів (без діакритичних надрядкових знаків).
 
Правила оформлення цитованої літератури

Всі джерела в переліку використаної літератури, поданого латинкою, оформлюємо відповідно до міжнародного бібліографічного стандарту (стилю) APA (7-ме вид., 2020), що належить до найбільш відомих стандартів поряд із MLA, Harvard, AMA, NLM, Chicago тощо. Стандарт APA є одним із дев’яти рекомендованих МОН України для оформлення переліку наукових публікацій (див. наказ «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»).

Перелік літератури оформлюємо за алфавітом.


Бібліографічний запис публікацій за стандартом APA

СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 • Автор. (Рік). Назва статті. Назва періодичного видання, вип. #(№ # ), с. #-#  (мова публікації).

Verstiuk, V. (2020). Pilsudski – Petliura Alliance in the History of the Fight for Ukrainian Statehood. Ukrainian Historical Journal, 2, 4-21. https://doi.org/10.15407/uhj2020.02.004 [in Ukrainian].

Зверність увагу:

 1. між прізвищем та ініціалом ставиться кома (бажано вживати лише перший ініціал. При вживанні двох ініціалів ставити між ними пробіл);
 2. назва періодичного видання маркується курсивом;
 3. слова та їхні скорочення на зразок «том», «випуск», «номер» (№), «сторінки» не вживаються ні транслітеровано, ні англ. відповідниками – позначаються лише відповідні цифри через кому;
 4. використовується лише арабський формат цифр;
 5. номер випуску ставиться в дужках, причому між дужкою і номером тому відсутній пробіл, наприклад: 155(3); у разі покликання на ненауковий журнал чи газету, де ідентифікатором випуску є дата, то її подаємо в дужках разом із роком через кому, наприклад: (2015, July 20).
 6. Якщо стаття містить англійський переклад назви, то наводимо саме його (без транслітерації української назви). Це саме стосується й офіційного найменування періодичного видання англійською мовою (вживати переклад назви замість транслітерації).
 7. Якщо авторів статті двоє, то ставимо між ними знак – &, наприклад: Panchenko, O., & Kharchenko, D.
 8. Якщо стаття має DOI, то подаємо повне посилання без додаткових пояснень після крапки (як у зразку вище).
 9. За правилом пункту 8 оформлюємо посилання на веб-адресу онлайн-джерела, наприклад: Dockterman, E. (2019, March 8). Who are the aliens in Captain Marvel? Everything to know about the Krees and Skrulls. Time. https://time.com/5537334/captain-marvel-aliens-kree-skrull.

КНИГИ (збірники наукових праць, матеріали конференцій, монографії, довідкові видання, підручники тощо)

Книга із зазначенням автора

 • Автор. (Рік). Назва. Місце видання: Видавець (мова публікації).

Chernysh, N. (2018). Narysy z istorii ukrainskoi entsyklopedychnoi spravy. Lviv: Piramida [in Ukrainian].

Книга із зазначенням авторів (понад сім авторів)

 • Автор 1, Автор 2, Автор 3, Автор 4, Автор 5, Автор 6, … Автор останній. (Рік). Назва. Місце видання: Видавець (мова публікації).

Livinskyi, O. M., Pshinko, O. M., Savytskyi, M. V., Kurok, O. I., Yesypenko, A. D., Babychenko, V. Y., … Volianiuk, V. O. (2015). Budivelni mashyny ta obladnannia: Pidruchnyk. Kyiv: MP Lesya [in Ukrainian].

Книга із зазначенням гол. / відп. редактора (ів) або укладача (ів)

 • Редактор (Ред.). (Рік). Назва видання. Місце видання: Видавець (мова публікації).

Zhelezniak, M. (Еd.). (2014). Proceedings of the 3-d International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

Книга із зазначенням автора і гол. / відп. редактора

 • Автор. (Рік). Назва. Редактор. (Ред.). Місце видання: Видавець (мова публікації).

Marx, K. (1977). Selected Writings. D. McLellan. (Ed.). Oxford: Oxford University Press (in English).

Книга без автора

 • Назва видання. (Рік). Місце видання: Видавець (мова публікації).

Ukrainska politychna emihratsiia 1919-1945: Dokumenty i materialy. (2008). Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Книга в новій редакції (перевидання)

 • Автор. (Рік). Назва видання (# видання). Місце видання: Видавець (мова публікації).

Still, J. A. (1995). William Grant Still and the Fusion of Cultures in American Music (2nd ed.). Flagstaff, Arizona: Master-Player Library (in English).

Багатотомне видання

 • Редактор. (Ред.). (Рік). Назва (Т. #-#). Місце видання: Видавець (мова публікації).

Bazhan, M. P. (Ed.). (1977-1985). Ukrainska radianska entsyklopediia (Vols. 1-12, 2nd ed.). Kyiv: Holovna redaktsiia URE [in Ukrainian].

Одна книга (том) з багатотомного видання

 • Редактор тому. (Ред.). (Рік). Назва тому (Т. #). Місце видання: Видавець (мова публікації).

Bazhan, M. P. (Ed.). (1977). Ukrainska radianska entsyklopediia (Vol. 1, 2nd ed.). Kyiv: Holovna redaktsiia URE [in Ukrainian].

Зверніть увагу:

 1. назва книги маркується курсивом;
 2. якщо кількість авторів – менше семи, то зазначаються всі, якщо понад сім, то зазначаються перші шість і останній автор, причому між шостим і останнім ставиться трикрапка (…);
 3. слово «том» (англ. volume) позначається англ. скороченим відповідником – «Vol.». Якщо вказується діапазон томів, то використовується «Vols.»
 4. нова редакція (перевидання, анг. edition) позначається англ. скороченим відповідником «ed.», перед яким стоїть порядковий номер. Наприклад «вид. 2-ге» відтворюється як «2nd ed.». Якщо йдеться про видання виправлене і доповнене, то вживається «rev. ed.».
 5. Головний / відповідальний редактор, укладач позначається скороченням англ. слова editor – «Ed.». Якщо їх кілька, то «Eds.».
 6. Збірник наукових праць або матеріали конференції можна позначати англ. відповідником «Proceedings» (або транслітерувати).
 7. На відміну від статей, в бібліографічному описі книг сторінки не зазначаються.

СТАТТІ В КНИГАХ (збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, монографіях, довідкових виданнях, підручниках тощо)

У книгах без зазначення автора (ів) чи відп. / гол. редактора (ів)

 • Автор. (Рік). Стаття / розділ. В Назва книги (сс. #-#). Місце видання: Видавець (мова публікації).

Kentii, A., Lozytskyi, V. (2008). Antybilshovytska pozytsiia obiednuie vsiu ukrainsku emihratsiiu. In Ukrainska politychna emihratsiia 1919-1945: Dokumenty i materialy (pp. 5-58). Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

У книгах із зазначенням автора (ів) чи відп. / гол. редактора (ів)

 • Автор. (Рік). Стаття / розділ. В Автор / Редактор, Назва книги (сс. #-#). Місце видання: Видавець (мова публікації).

Avramenko, A. M. (2014). Kozatstvo v suchasnykh ukrainskykh i rosiiskykh entsyklopediiakh. In M. Zhelezniak (Еd.), Proceedings of the 3-d International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies (pp. 11-20). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

У книгах, що належать до багатотомних видань

 • Автор. (Рік). Стаття / розділ. В Редактор. Назва тому (Т. #, сс. #-#). Місце видання: Видавець, сторінки (мова публікації).

Isaievych, Y. D., Zhelezniak, M. H. (2009). Entsyklopediia. In Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy (Vol. 9, pp. 206-209). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

Зверніть увагу:

 1. При описі джерела, де опубліковано статтю чи розділ, його автор (автори) або редактор (редактори) позначаються інакше: спочатку ініціали, потім прізвище, причому між ініціалами і прізвищем кома відсутня.
 2. На відміну від періодичних видань, між описом статті (чи розділу) і описом книги ставиться не лише крапка, а й сполучник «В» – англ. відповідник «In».
 3. На відміну від періодичних видань, у книгах діапазон сторінок позначається англ. скороченням «pp.», до того ж не в кінці бібліографічного опису, а після назви книги в дужках.
 4. У багатотомних виданнях, коли подається бібліографічний опис одного тому, то загальну кількість томів не прийнято зазначати.

ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

 • Автор. (Рік). Назва наукової роботи. (Дисертація / автореферат дисертації). Наукова установа / навчальний заклад, Місце видання (мова публікації).

Borchuk, S. M. (2015). Ukrainska entsyklopedychna tradytsiia 20 st.: proekty, vykonavtsi, perspektyvy doslidzhennia. (Dissertation abstract). NASU Institute of History of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Зверніть увагу:

 1. Кандидатська дисертація може позначатися англ. відповідником «Candidate’s thesis» (або транслітеруватися).
 2. Докторська дисертація може позначатися англ. відповідником «Doctoral dissertation» (або транслітеруватися).
 3. Автореферат кандидатської дисертації може позначатися англ. відповідником «Thesis abstract» (або транслітеруватися).
 4. Автореферат докторської дисертації може позначатися англ. відповідником «Dissertation abstract» (або транслітеруватися).