Нові надходження до бібліотеки Інституту енциклопедичних досліджень НАН України


РЕЗЮМЕ

Запропоновано огляд нових книжкових надходжень до бібліотеки Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.


• Artline Володимира Слєпченка: До 70-річного ювілею майстра та 50-ліття його творчої діяльності / Упоряд. З. Заремська. Київ: AtrHuss, 2017.

• Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Фран­ка: У 2 т. Т. 2. / Гол. ред. І. О. Вакарчук. Львів, 2014. 764 с.

• Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Хар­ківського національного університету імені В. Н. Каразіна: бібліографічний нарис / Наук. ред. С. І. Посохов. Харків, 2016. 108 с.

• Артанія: Культурологія, мистецтво, публіцистика, історія / Гол. ред. А. В. Маричевська. Київ: Софія-А, 2014–2015. Кн. 36.

Вовк О. І.
Постать Василя Каразіна в історіографії / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2016. 328 с.

Гайдабура В.
Театр, розвіяний по світу: Феномен сцени повоєнної української діaспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія). Вид. 2-ге. Київ: ВД Києво-Могилянська академія, 2015. 256 с.

Деревицкий А. Н.
Гомерические гимны: Анализ памятника в связи с историей его изуче­ния. Репринт изд. 1889 г. Харьков: Майдан, 2016. 198 с.

• Історія Національної академії наук України. 1956–1960: у 2-х ч. /
Гол. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. Київ, 2016.

• Кіровоградщина у дзеркалі часу: У 6 фотоальбомах (архітектурне мистецтво; декоративно-ужиткове мистецтво; образотворче мистецтво; театральне мистецтво; хореографічне мистецтво; музичне мистецтво). Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.

• Країни світу і Україна: Енциклопедія: У 5 т. Т. 1: Північна Європа. За­хід­на Європа. Південна Європа / Укл. Кудряченко А. І., Бульвін­ський А. Г. та ін.; Ін-т всесвітньої історії НАН України. Київ: Фе­нікс, 2017. 564 с.

Коробка Т.
В ефірі Хор Українського радіо. Київ: Музична Україна, 2015. 176 с.

Крижанівський В. М.
Викладачі Глухівського інституту (1874 – 1924 рр.): бібліографіч­ний словник. Глухів; Кропивницький, 2017. 96 с.

Медведникова Т.
Путь в 120 лет. Пианисты: Историко-биографический спра­воч­ник / Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки. Днепр: Лира, 2017. 412 с.

• Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині. Вип. 62. Луцьк, 2017. 527 с.

Мирошниченко С. В.
Становление музыкального профессионализма в Одес­се (доконсерваторский период). Одесса: Астропринт, 2013. 228 с.

• Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Т. 3. Львів, 2016. 620 с.

• Научная школа Института сверхтвердых материалов: К 100-летию НАН Украины / Глав. ред. Н. В. Новиков; НАН Украины, Ин-т сверхтвердых металлов им. В. Н. Бакуля. Киев, 2017. 592 с.

• Національна опера України: Енциклопедія: У 2 т. Т. 1 / Укл. Чуприн­ка П. та ін.; Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Шев­ченка. Київ, 2017.

• Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського 100 років / Авт.-упоряд. В. Рожок. Київ: Музична Україна, 2013. 512 с.

• Репресовані кінематографісти. Актуальна пам’ять: статті й документи / Кінематографічні студії. Вип. 5. Київ: Кіно-Театр, 2017. 176 с.

• Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / Упоряд. Р. Мовчан. Київ: Кліо, 2015. 640 с.

• Словник української мови: В 11 т. Додатковий том: у 2-х кн. Кн. 1. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 556 с.

• Словник української мови: В 11 т. Додатковий том: у 2-х кн. Кн. 2. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 576 с.

Ситник К., Бевз Т.
Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений. Київ: Наукова думка, 2017. 368 с.

• Ставище у спогадах євреїв / Перекл. з англ. С. Плахотнюка. Київ; Ставище, 2017. 78 с.

Черніков І.
З пережитого: Мемуарно-наукове видання. Київ: Акме-Груп, 2017. 108 с.

• Энциклопедия Бердянска. Т. 4: Ежегодник–2017 / Под. ред. В. И. Михайличенко. Мелитополь, 2017. 1068 с.


Це стаття відкритого доступу, її розміщено на умовах ліцензії Creative Commons Attribution CC BY 4.0, що надає читачеві право поширювати чи використовувати у власних потребах авторський матеріал за умови належного цитування статті.

© С. Очеретянко, 2024. Опубліковано Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Повна версія сторінки