Півтора місяці чи півтора місяця?


РЕЗЮМЕ

Правильно писати півтора місяця. Помилкою є написання півтора місяці.


Дробові числівники півтора, півтори, півтораста постали внаслідок певних фонетичних змін та злиття колишніх складених полъ + вътора, полъ + въторы, полъ + вътора + съта. Вони мають відмінкові форми лише Н. і З. відмінків.

Числівник півтора поєднується з іменником чоловічого або середнього роду: півтора круга, півтора кілограма, півтора відра, а числівник півтори ? з іменником жіночого роду: півтори хвилини, півтори гривні, півтори тонни.

Виникають певні труднощі під час вживання цих невідмінюваних числівників з іменниками. Треба пам’ятати, що після числівників півтора й півтори в називному, родовому та знахідному відмінках іменник виступає у формі Р. в. однини: півтора місяця, півтори тонни, а в давальному, орудному та місцевому відмінках він має відповідні цим відмінкам форми множини: півтора місяцям, півтори тоннам; півтора місяцями, півтори тоннами; (на) півтора місяцях, (на) півтори тоннах.

При числівнику півтораста, що також є незмінним, іменник незалежно від роду в Н., Р., З. відмінках має форму Р. в. множини: півтораста гектарів, півтораста дерев, півтораста сторінок. В інших трьох відмінках, як і у випадку з півтора, півтори, цей числівник сполучається з відповідними формами множини іменників: півтораста гектарам, півтораста гектарами, (на) півтораста гектарах.

Отже, маємо писати півтора місяця, а не півтора місяці.


Це стаття відкритого доступу, її розміщено на умовах ліцензії Creative Commons Attribution CC BY 4.0, що надає читачеві право поширювати чи використовувати у власних потребах авторський матеріал за умови належного цитування статті.

© С. Очеретянко, 2024. Опубліковано Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Повна версія сторінки