Published: 17/12/2017   2022-01-12

The Encyclopedia of Ukraine as an object and a source in scientific researches

AffiliationMykola Zhelezniak - NASU Institute of Encyclopedic Research, Ukraine
Oleksandr Ishchenko - NASU Institute of Encyclopedic Research, Ukraine

DOI: 10.37068/evu.8-9.4

Abstract

The views of various experts on the Encyclopedia of Ukraine have been investigated and the main areas of scientific research are outlined in which this encyclopedia is used in studies or is as a source of cited information.

Keywords: Encyclopedia of Ukraine, history of encyclopedics, Ukrainian studies, Volodymyr Kubiyovych, Arkady Zhukovsky.


References

Alsheva, A. (2013). Pereklad nimetskoi Vikipedii yak shliakh do rozshyrennia Uanet. Mov­ni i kontseptualni kartyny svitu, 46(1), 42-48 [in Ukrainian].

Balabushka, V. (2016). Yevropeiski tradytsii v kulturi Chernihova. In Ukrainska kul­tura: perspektyvy yevrointehratsii. Innovatsiini protsesy v suchasnii kulturi: Proceedings of the science conference. Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Beznosko, A., Storozhyk, I. (2016) Poiava avtomatyzatsii v kharchovii promyslo­vosti Ukrainy. In Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u 21 stolitti: Proceedongs of the 82th International science Conference for Young Scientists, Students, Post-graduates (Vol. 4). Kyiv: National University of Food Technologies [in Ukrainian].

Biletskyi, M. (2015). Vnesok Volodymyra Kubiiovycha v doslidzhennia sfery posluh v «Entsyklopedii ukrainoznavstva». Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova: Heohrafiia i suchasnist, 19(33), 84-91 [in Ukrainian].

Bondarchuk, T. (2013). Sotsialno-ekonomichni naslidky protektsionizmu dlia hospo­darstva Ukrainy (kinets 19 – pochatok 20 st.). Ukrainskyi sotsium, 4(47), 44-49 [in Ukrainian].

Borchuk, S. M. (2015). Ukrainska entsyklopedychna tradytsiia 20 st.: proekty, vykonavtsi, perspektyvy doslidzhennia. (Dissertation abstract). NASU Institute of History of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Burim, D., Kucheruk, O., Mavrin, O. (2007). Naukova ta vydavnycha diialnist Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka v Yevropi. Kyiv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Cheremska, O. (2016). Vytoky Kharkivskoi filolohichnoi shkoly i potebnianski na­tsionalno-movni tradytsii. Ukrainska mova, 2, 92-111 [in Ukrainian].

Chernysh, N. (in press). Narysy z istorii ukrainskoi entsyklopedychnoi spravy. Kyiv [in Ukrainian].

Demydenko, T. (2009). Malovidomi storinky z istorii ukrainskoi entsyklo­pe­dystyky: sproba vidrodzhennia proektu «URE» u 1944-1947 rr. Ukrainskyi istorych­nyi zbirnyk, 12, 215-224 [in Ukrainian].

Dybchuk, L. (2006). Vnesok ukrainskoi diaspory Kanady y krain Latynskoi Ameryky v rozvytok ekonomiky i kultury nezalezhnoi Ukrainy (1991–2005). (Thesis abstract). National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv [in Ukrainian].

Hel, I. Dekilka sliv do lvivskoho vydannia Entsyklopedii Ukrainoznavstva. In En­tsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna (EU-2). (Vol. 1). Lviv: Shev­chenko Scientific Society [in Ukrainian].

Hlushchyk, S., Dyiak, O., Shevchuk, S. (2008). Suchasni dilovi papery. Kyiv (in Uk­rainian).

Humeniuk, O. (2011). Vzaiemyny radianskoi vlady i tserkvy na zakhidno­ukrainskykh zemliakh u 1939-1941 rokakh. Istoryko-politychni problemy su­chas­noho svitu, 23-24, 135-139 (In Ukrainian).

Kononenko, P. (2005). Ukrainoznavstvo. Kyiv. [in Ukrainian].

Konta, R. (2012). Naukovi zdobutky Zenona Kuzeli yak etnoloha – chlena Nauko­voho tovarystva im. Shevchenka: diasporna istoriohrafiia. Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 37, 57-62 [in Ukrainian].

Krasnodemska, I. (2010). Vnesok vchenykh ukrainskoi diaspory yevropeiskykh krain u rozvytok ukrainoznavstva. (Thesis abstract). Natsionalnyi naukovo-doslidnyi instytut ukrainoznavstva MON Ukrainy, Kyiv [in Ukrainian].

Kubiiovych, V. (Ed.) (1949-1952). Entsyklopediia ukrainoznavstva: zahalna chastyna (Vols. 1-3). Muenchen, New-York: Shevchenko Scientific Society [in Ukrainian].

Kubiiovych, V., Zhukovskyi, A. (Eds.) (1954-1985). Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna(Vols. 1-3). Paris, New-York: Shevchenko Scientific Society [in Ukrainian].

Zhukovskyi, A. (Ed.) (1995). Entsyklopediia ukrainoznavstva: Dopovnennia (Vol. 11). Paris, New-York: Shevchenko Scientific Society.
Kubiiovych, V. (1985). Meni 85. Paris, New York City [in Ukrainian].

Kubiiovych, V., Markus, V. (1961). Dvi ukrainski entsyklopedii. New York City (in Uk­rainian).

Kuza, A. (2007). Kultura leksykohrafichnoho vydannia: vykorystannia relihiinoi fra­zeolohii. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1(45), 110-120 (In Ukrainian).

Makar, Yu. (2007). Ukrainska diaspora: pokhodzhennia, kharakter, suchasnyi stan. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Istorychni nauky, 9, 9-19 [in Ukrainian].
Odarchenko, P. (1992). Do istorii doslidzhennia ukrainskoho narodnoho odiahu. In Uk­rainskyi narodnyi odiah. Toronto (In Ukrainian).

Onatskyi Ye. (Ed.). (2016). Ukrainska mala entsyklopediia. (Vol. 1). Kyiv [in Ukrainian].

Opatskyi, I. (2016). Nimetska viiskova administratsiia v Umani u 1918 r. (Za materialamy shchodennyka P. F. Kurinnoho). Naukovi pratsi istorychnoho fa­ku­ltetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 45(1), 192-195 [in Ukrainian].

Panchuk H. (1999). Antroponimiia Opillia. (Thesis abstract). Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil [in Ukrainian].

Pavliuk, I. (2016). Ukrainskomovnyi literaturno-informatsiinyi prostir Polissia, Kholm­shchyny, Pidliashshia (1917-1944) ta Volyni 1917-2000 rokiv. Sotsialni ko­munikatsii: teoriia i praktyka, 3, 13-18 [in Ukrainian].

Perednie slovo. (1949). In Entsyklopediia Ukrainoznavstva. München, New York City [in Ukrainian].

Popovych-Kuznetsova, N. (2014). Epistoliarna spadshchyna V. Kubiiovycha: dokumentalna istoriia stvorennia Entsyklopedii Ukraino­znavstva. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 4-5, 67-71 [in Ukrainian].

Romaniv, O. (1993). Dovhyi, ternystyi shliakh ukrainstva do samopiznannia. In En­tsyklopediia ukrainoznavstva. Slovnykova chastyna (EU-2). (Vol. 1). Lviv (in Ukra­inian).

Shablii, O. (1996). Volodymyr Kubiiovych: formula zhyttia i chynu. In Volodymyr Kubiiovych. Naukovi pratsi. Paris, Lviv: Feniks, Ukrainska akademiia drukarstva (In Uk­rainian).

Shushkivskyi, A. (2014). Administratyvni odynytsi Ukrainy v «Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy». In M. Zhelezniak (Еd.). Proceedings of the 3d International Conference «Ukrainska entsyklopedystyka» (pp. 201–204). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

Skliar, V. (2015). Etnolohichna skladova suchasnoho ukrainoznavstva. Ukrainoznavstvo, 55, 44-51 [in Ukrainian].

Smolii, V., Boriak, H. (2015). Suchasna istorychna entsyklopedystyka: zdobutky i per­spektyvy rozvytku. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 3, 44-60 [in Ukrainian].

Tymoshyk, M. (2007). Istoriia vydavnychoi spravy. Kyiv [in Ukrainian].

Steblii, F. (2014). Yaroslav Isaievych – doslidnyk istorii ukrainskoho knyhovydannia. In M. Zhelezniak (Еd.). Proceedings of the 3d International Conference «Ukrainska entsyklopedystyka» (pp. 262-267). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

Stuparyk, B., Motsiuk V. (1995). Ideia natsionalnoi shkoly ta natsionalnoho vykhovannia v pedahohichnii dumtsi Halychyny (1772-1939 rr.). Kolomyia: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University [in Ukrainian].

Khronika Naukovoho tovarystva im. Shevchenka za chas vid 25.6.1939 – 15.3.1949 r. (1949). Vol. 75. München (In Ukrainian).
Vertii, O. (2016). Dialektyka formuvannia natsionalnykh osnovopolozhnykh pidstav suchasnoho narodoznavstva ta literaturoznavstva. Prykarpatskyi visnyk NTSh. Slovo. 2(34), 277-293 [in Ukrainian].

Vysotskyi, R. (2000). Volodymyr Kubiiovych – uchenyi, politychnyi diiach, entsyklopedyst. In Ukrainskyi almanakh (pp. 265-271). Varshava [in Ukrainian].

Zhukovskyi, A. (2009). «Entsyklopediia ukrainoznavstva». The Encyclopedia Herald of Ukraine, 1 [in Ukrainian].

Zhelezniak, M. (2014). Slovo pro Vchytelia. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 4-5, 5-12 [in Ukrainian].

Zhelezniak, M. (2010). Vid EU do ESU. Arkhivy Ukrainy, 6, 259-264 [in Ukrainian].

Zhukovskyi, A. (1998). Pratsia Volodymyra Kubiiovycha nad vydanniam «Entsy­klopedii ukrainoznavstva». In Budivnychi NTSh y IUD: Volodymyr Kubiiovych (1900-1985), Atanas Figol (1908-1993). Kyiv: Oberehy [in Ukrainian].