Published: 22/12/2018   2022-01-12

Subject specific encyclopedias as an important stage in the development of scientific disciplines and terminology systems (on example of The Mining Encyclopedia as a work in mining industry and geology)

AffiliationVolodymyr Biletskyi - Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine;
Hennadii Haiko - Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

DOI: 10.37068/evu.10.3

Abstract

The peculiarities of the development of some scientific disciplines (such as mining, geology), primarily the professional terminology system are shown on the example of the project The Mining Encyclopedia (ukr .: Hirnycha Entsyklopediia). The study describes The Mining Encyclopedia, its relevance for technical education in Ukraine, as well as for the integration of national higher education in the European and world educational space in general.

Keywords: The Mining Encyclopedia, subject specific encyclopedias, mining, geology.


REFERENCES

Biletskyi, V. (Red.). (2001). Hirnychyi entsyklopedychnyi slovnyk (Vol. 1). Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (Red.). (2002). Hirnychyi entsyklopedychnyi slovnyk (Vol. 2). Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (Red.). (2004). Hirnychyi entsyklopedychnyi slovnyk (Vol. 3). Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (Red.). (2004). Mala hirnycha entsyklopediia (Vol. 1). Donetsk: Donbas [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (Red.). (2007). Mala hirnycha entsyklopediia (Vol. 2). Donetsk: Donbas [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (Red.). (2013). Mala hirnycha entsyklopediia (Vol. 3). Donetsk: Donbas [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (2008). Proekt «Hirnycha entsyklopediia». In Proceedings of the International Conference «Novye tekhnologii podzemnogo stroitelstva i dobychi poleznykh iskopaemykh» (pp. 207-210). Alchevsk [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (2000). Stvorennia pershoi vitchyznianoi «Hirnychoi entsyklopedii». Visnyk NU «Lvivska politekhnika». Problemy ukrainskoi terminolohii, 453, 483-487 [in Ukrainian].

Biletskyi, V., Zahnitko, A., Manets, I. (2003). Dosvid udoskonalennia suchasnoi ukrainskoi hirnychoi terminolohii. Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, 3, 97-104 [in Ukrainian].

Biletskyi, V., Zahnitko, A., Manets, I., Yashchenko, Yu. (2003). Rozvytok i funktsionuvannia u naukovo-tekhnichnii literaturi natsionalnoi hirnychoi ta ekolohichnoi terminolohii. Problemy ekspluatatsii obladnannia shakhtnykh statsionarnykh ustanovok, 96, 222-229 [in Ukrainian];

Biletskyi, V., Manets, I. (2003). Problemy ukrainskoi terminolohii v hirnytstvi, ekolohii ta tekhnohennii bezpetsi. Problemy ekspluatatsii obladnannia shakhtnykh statsionarnykh ustanovok, 97, 114-117 [in Ukrainian].

Biletskyi, V., Yashchenko, Yu., Zahnitko, F., Manets, I. (2003). Ukrainska hirnycha terminolohiia: stanovlennia, udoskonalennia i vzhyvannia. Ugol Ukrainy, 2, 48-50 [in Ukrainian].

Biletskyi, V. (2009). Dosvid rozrobky natsionalnoi ukrainskoi terminosystemy v hirnychii haluzi. In Mova i chas (pp. 14-20). Donetsk, 14-20 [in Ukrainian].

Fyk, I. (2013). «Hirnycha entsyklopediia» – vahomyi vnesok u hirnychu nauku. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Karazina, 1098, 149 [in Ukrainian].

Kolhan, O. (2009). Semantychna ta slovotvirna struktura ukrainskoi hirnychoi terminolohii. (Thesis abstract). Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia (in Ukra­i­­nian).

Sobol, V. (2016). Lviv, 26.03.2016: 27th naukova sesiia naukovoho tovarystva im. Shev­chenka v Ukraini.Studia Polsko-Ukrainskie, 3, 193-200 [in Ukrainian].

Zuievska, N. (2014). «Mala hirnycha entsyklopediia» – vnesok v ukrainsku hirnychu osvitu, nauku, terminolohiiu. In Proceedings of the 6th International Conference «Enerhetyka. Ekolohiia. Liudyna» (pp. 137-139). Kyiv [in Ukrainian].