Published: 15/12/2021   2022-01-12

From the Editor-in-Chief

AffiliationNASU Institute of Encyclopedic Research, Kyiv, Ukraine
Email: mykola@esu.com.ua

DOI: 10.37068/evu.13.1

Abstract

Foreword by the Editor-in-Chief to the 12th volume of the Encyclopedia Herald of Ukraine is proposed.

Keywords: Encyclopedia Herald of Ukraine, Encyclopedia of Modern Ukraine, Ivan Dziuba.


REFERENCES

Huzar, L. (2016, September 8). Nezalezhnist derzhav taka zh pryrodna, yak svoboda poodynokykh osib [The independence of states is as natural as the freedom of individuals]. Ukrainska pravda. https://www.pravda.com.ua/columns/2016/09/8/7120004/ [in Ukrainian].

Dziuba, I. (2021). Lytsar literaturnoi nauky: Pro Oleksandra Biletskoho (Vstup. st. M. Strikhy) [Knight of Literary Science: About Oleksandr Biletskyi. Preface by M. Strikha]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]. https://repository.encyclopedia.kyiv.ua/items/show/63

Pyrozhkov, S. (Ed.). (2021). Do yuvileiu Ivana Dziuby (do 90-richchia vid dnia narodzhennia) [To the anniversary of Ivan Dziuba (to the 90th anniversary of his birth)]. Kyiv: IMFE [in Ukrainian].

Dobko, T., Zhelezniak, M., Matskevych, L., Fikh, Yu. (2021). Osobystist u vyri suchasnosti. Akademik Ivan Mykhailovych Dziuba [Personality in the vortex of modernity. Academician Ivan Dziuba]. Ukraina: podii, fakty, komentari,12, 76-101 [in Ukrainian].