Published: 15/12/2021   2022-01-12

Academic science institutionalization in Moldavian SSR (1946–1961)

AffiliationConstantin Manolache
Andrei Lupan Central Scientific (Institute) Library, Moldova (Chișinău)
Email: manolache53@gmail.com

Ion Xenofontov
Andrei Lupan Central Scientific (Institute) Library, Moldova (Chișinău)
Email: ionx2005@yahoo.com

DOI: 10.37068/evu.13.5

Abstract

Based on unpublished materials from three archives (Central Scientific Archive of the Academy of Sciences, Archive of socio-political organizations from Moldova, the Moldovan National Archives) and the literature in domain, the historical, sociopolitical, as well as other aspects are analyzed, concerning Moldavian SSR academic science institutionalization in the 1946–1961 years.

Keywords: Moldavian Scientific Research Base of AS USSR, Moldovan branch of the AS USSR, Academy of Sciences of MSSR, scientists, science.


REFERENCES

Agrigoroaiei, I., Palade, Gh. (1993). Basarabia în cadrul României întregite, 1918–1940 (pp. 92-103). Chișinău: Universitas (in Romanian).

Barbulat, V., Bîrcă, Gh., Vizer B. et al. (2000). Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 1940–2000. Chișinău (in Romanian).

Covarschi, B., Jarcuțchi, I. (1996). Academicieni din Basarabia și Transnistria (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Chișinău: Centrul de editare și tipar al Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (in Romanian).

Doklady Pervoi nauchnoi sessii Moldavskoi nauchno-issledovatelskoi bazy Akademii nauk SSSR. (1950). Kishinev (in Russian).

Dragnev, D. (2012). Istorie și civilizaţie medievală și modernă timpurie în Ţările Române. Studii și materiale. Chișinău: Cartdidact (in Romanian).

Eșanu, A. (2008). (Ed). Dinastia Cantemireștilor (sec. XVII–XVIII). Chișinău: Știința (in Romanian).

Jarcuțchi, I. (2011). File din istoricul Academiei de Științe (65 de ani de la formarea primelor instituții academice din Republica Moldova). Akademos, 2 (21), 14-22 (in Romanian).

Jarcuțchi, I. (2012). Comisia Gubernială a Arhivelor din Basarabia (sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX). Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice (in Romanian).

Jarcuțchi, I., Manolache, C., Xenofontov, I. (2013). Știința în Republica Moldova: file de istorie (I). Enciclopedica. Revistă de istorie a științei și studii enciclopedice, 1 (4), 5-16 (in Romanian).

Pascu, Ș. (1991). Istoricul Academiei Române. 125 de ani de la înființare (pp. 55- 56). București: Editura Academiei Române (in Romanian).

Tarasov, O. Iu. (1986). Razvitie nauchnogo potentciala Moldavskoi SSR. Chișinău (in Russian).

Tarasov, O. Iu. (1987). Formirovanie i razvitie nauchnogo potentciala Moldavskoi SSR. Chișinău: Știința (in Russian).

Xenofontov, I., Prisac, L. (2013). File din activitatea Institutului de Istorie, Limbă și Literatură al Bazei/Filialei Moldovenești a AȘ a URSS (1946– 1958). Enciclopedica. Revistă de istorie a științei și studii enciclopedice, 1 (4), 27-48 (in Romanian).