Open access 

Внесок Петра Ротача в українську енциклопедистику, літературознавство, краєзнавство

Марина Федорова

Енциклопедичний вісник України, 2020, вип. 12, с. 58–64. https://doi.org/10.37068/evu.12.5

РезюмеУ 2020 році Петро Ротач міг би святкувати своє 95-річчя. Та життєвий шлях відомого українського письменника з Полтавського краю скінчився ще 2007 року. Цю статтю присвячуємо основним його здобуткам у різних соціогуманітарних науках, у яких працював найактивніше, – літературознавстві, краєзнавстві та енциклопедистиці.
PDF
 Open access 

Весь вік працюючи для України: Роксолана Зорівчак (1934–2018)

Тарас Шмігер

Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 47–52. https://doi.org/10.37068/evu.11.5

РезюмеCтаттю присвячено 85-річчю від дня народження професора Роксолани Зорівчак. Представлено основні віхи життя і творчості відомої української дослідниці.
PDF
 Open access 

Пустовіт Тарас Павлович

Марина Федорова

Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 53–57. https://doi.org/10.37068/evu.11.6

РезюмеСтаттю присвячено енциклопедисту, архівісту, краєзнавцю, громадському діячеві Тарасу Павловичу Пустовіту, який у цьому році відзначає 60-річний ювілей. Розглянуто основні віхи його життя, висвітлено здобутки у крає­знавстві, архівній справі, енциклопедистиці, громадській діяльності.
PDF
 Open access 

Енциклопедист, який випередив час (125 років від дня народження Євгена Онацького)

Сергій Білокінь

Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 65–74. https://doi.org/10.37068/evu.11.8

РезюмеУ статті висвітлено постать великого українця, енциклопедиста Євгена Онацького крізь призму найвідомішої його праці «Українська мала енциклопедія», яку він підготував і опублікував у роки перебування в еміграції в Арґентині. Наголошено, що «Українську малу енциклопедію» нарешті перевидано в Україні (поки що опубліковано 2 томи із 4-х запланованих). У 2019 році минає 125 років від дня народження та 40 років від дня смерті Є. Онацького.
PDF
 Open access 

Чумаченко Віктор Кирилович (1956–2017): життєвий і науковий шлях енциклопедиста з Кубані

Анатолій Авраменко

Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 55–74. https://doi.org/10.37068/evu.8-9.5

РезюмеСтаттю присвячено філологу (літературознавцю), історику й енциклопедисту В. Чумаченкові. Автор, спираючись на власний досвід дружнього спілкування з науковцем та окремі джерела, подає цікаві біографічні факти, розповідає про життєві й наукові пріоритети, найважливіші проекти одного з найвидатніших україністів у Росії. Опис життєвого й наукового шляху В. Чумаченка окреслює також загальний стан українського етносу на Кубані, зокрема його культурний стан й перспективи розвитку.
PDF
 Open access 

Костянтин Георгійович Бреславець

Анатолій Шушківський

Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 75–79. https://doi.org/10.37068/evu.8-9.6

РезюмеПерсонологічне дослідження присвячено авторові статей та координатору «Енциклопедії Сучасної України», кандидату фізико-математичних наук Костянтину Бреславцю.
PDF