2020-11-13  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.12.5

Внесок Петра Ротача в українську енциклопедистику, літературознавство, краєзнавство

Марина Федорова
Енциклопедичний вісник України, 2020, вип. 12, с. 58–64.
РезюмеУ 2020 році Петро Ротач міг би святкувати своє 95-річчя. Та життєвий шлях відомого українського письменника з Полтавського краю скінчився ще 2007 року. Цю статтю присвячуємо основним його здобуткам у різних соціогуманітарних науках, у яких працював найактивніше, – літературознавстві, краєзнавстві та енциклопедистиці.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.5

Весь вік працюючи для України: Роксолана Зорівчак (1934–2018)

Тарас Шмігер
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 47–52.
РезюмеCтаттю присвячено 85-річчю від дня народження професора Роксолани Зорівчак. Представлено основні віхи життя і творчості відомої української дослідниці.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.6

Пустовіт Тарас Павлович

Марина Федорова
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 53–57.
РезюмеСтаттю присвячено енциклопедисту, архівісту, краєзнавцю, громадському діячеві Тарасу Павловичу Пустовіту, який у цьому році відзначає 60-річний ювілей. Розглянуто основні віхи його життя, висвітлено здобутки у крає­знавстві, архівній справі, енциклопедистиці, громадській діяльності.
PDF
2019-12-09  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.11.8

Енциклопедист, який випередив час (125 років від дня народження Євгена Онацького)

Сергій Білокінь
Енциклопедичний вісник України, 2019, вип. 11, с. 65–74.
РезюмеУ статті висвітлено постать великого українця, енциклопедиста Євгена Онацького крізь призму найвідомішої його праці «Українська мала енциклопедія», яку він підготував і опублікував у роки перебування в еміграції в Арґентині. Наголошено, що «Українську малу енциклопедію» нарешті перевидано в Україні (поки що опубліковано 2 томи із 4-х запланованих). У 2019 році минає 125 років від дня народження та 40 років від дня смерті Є. Онацького.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.5

Чумаченко Віктор Кирилович (1956–2017): життєвий і науковий шлях енциклопедиста з Кубані

Анатолій Авраменко
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 55–74.
РезюмеСтаттю присвячено філологу (літературознавцю), історику й енциклопедисту В. Чумаченкові. Автор, спираючись на власний досвід дружнього спілкування з науковцем та окремі джерела, подає цікаві біографічні факти, розповідає про життєві й наукові пріоритети, найважливіші проекти одного з найвидатніших україністів у Росії. Опис життєвого й наукового шляху В. Чумаченка окреслює також загальний стан українського етносу на Кубані, зокрема його культурний стан й перспективи розвитку.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.6

Костянтин Георгійович Бреславець

Анатолій Шушківський
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 75–79.
РезюмеПерсонологічне дослідження присвячено авторові статей та координатору «Енциклопедії Сучасної України», кандидату фізико-математичних наук Костянтину Бреславцю.
PDF