Авторам

Вельмишановні колеги!


Редакція «Енциклопедичного вісника України» приймає авторські статті для 12-го випуску видання, що буде опубліковано в 2020 році (листопад-грудень). У цьому році виповнюється 120 років від дня народження Володимира Кубійовича – головного редактора “Енциклопедії українознавства“, отже, будемо раді статтям, приорученим до цієї події. Інші актуальні питання енциклопедистики та суміжних дисциплін лишаються у фокусі уваги 12-го випуску.

Витрати


Стягнення коштів за подання й опублікування статті: відсутнє.
Стягнення коштів за редакційне опрацювання: відсутнє.
Авторський гонорар: відсутній.

Умови подання


Електронний рукопис статті подається до редакції збірника через відповідну онлайн-форму. Через неї збирається також супровідна інформація про автора.

Вимоги до рукописів статей


  • Приймаємо до друку рукописи статей в електронному вигляді (скористайтесь формою пересилання статті)
  • Обсяг статей – до 20 000 знаків (до 0,5 а.а.).
  • Форматування тексту – шрифт, кегль, інтервал, поля – згідно із шаблоном рукопису статті. Загалом, прикладом оформлення будь-яких елементів рукопису слугують статті останнього випуску видання.
  • За наявності в статті рисунків (чи інших типів графічного / іконографічного матеріалу), а також нестандартних шрифтів додавати їх окремими файлами.
  • Покликання на джерела (цитування) в тексті статті та оформлення списку джерел у кінці статті здійснювати згідно з рекомендаціями – докладніше.
  • Список літератури дублювати транслітераційно окремим блоком – докладніше.
  • Інформація про автора містить: прізвище, ім’я (продублювати в транслітераційно); місце роботи й посаду; за наявності: науковий ступінь, вчене звання.
  • До статті додати: (1) анотації українською та англійською мовами; анотації рекомендуємо готувати на основі чіткого викладу мети, методів і результатів дослідження, англійською мовою анотацію бажано подавати розлогішою, ніж мовою статті; (2) ключові слова (українською й англійською мовами); (3) назву статті англійською мовою; (4) прізвище й ім’я транслітерацією); до анотацій додаються ключові (5–10 слів).

Шаблон рукопису статті


Під час підготовки статті для нашого видання скористайтеся цим шаблоном: