Авторам

Вельмишановні колеги!


Редакція «Енциклопедичного вісника України» приймає авторські статті для 13-го випуску видання, що буде опубліковано в 2021 році (листопад-грудень). Актуальні питання енциклопедистики та суміжних дисциплін – у фокусі уваги 13-го випуску.

Витрати


Стягнення коштів за подання й опублікування статті: відсутнє.
Стягнення коштів за редакційне опрацювання: відсутнє.
Авторський гонорар: відсутній.

Авторські права та ліцензування


Матеріали збірника поширюються в мережі Інтернет на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент із навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його у вигляді цитувань з обов’язковим покликанням на джерело з указівкою на авторство.

Автор передає редколегії видання права на розповсюдження електронної версії статті через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали статті: а) повністю або частково з освітньою метою; б) для написання власних дисертацій; в) для підготовки тез, доповідей конференцій, а також презентацій.

Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту Збірника) на:

 • персональних web-ресурсах усіх Авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
 • web-ресурсах установ, де працюють Автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
 • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).
 • В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що містяться на офіційному сайті видання, є обов’язковим.

Умови подання


Електронний рукопис статті подається до редакції збірника через відповідну онлайн-форму. Через неї збирається також супровідна інформація про автора.

Вимоги до рукописів статей


 • Приймаємо до друку рукописи статей в електронному вигляді (скористайтесь формою пересилання статті)
 • Обсяг статей – до 20 000 знаків (до 0,5 а.а.).
 • Форматування тексту – шрифт, кегль, інтервал, поля – згідно із шаблоном рукопису статті . Загалом, прикладом оформлення будь-яких елементів рукопису слугують статті останнього випуску видання.
 • За наявності в статті рисунків (чи інших типів графічного / іконографічного матеріалу), а також нестандартних шрифтів додавати їх окремими файлами.
 • Покликання на джерела (цитування) в тексті статті та оформлення списку джерел у кінці статті здійснювати згідно з рекомендаціями – докладніше.
 • Список літератури дублювати транслітераційно окремим блоком – докладніше.
 • Інформація про автора містить: прізвище, ім’я (продублювати в транслітераційно); місце роботи й посаду; за наявності: науковий ступінь, вчене звання.
 • До статті додати: (1) анотації українською та англійською мовами; анотації рекомендуємо готувати на основі чіткого викладу мети, методів і результатів дослідження, англійською мовою анотацію бажано подавати розлогішою, ніж мовою статті; (2) ключові слова (українською й англійською мовами); (3) назву статті англійською мовою; (4) прізвище й ім’я транслітерацією); до анотацій додаються ключові (5–10 слів).

Шаблон рукопису статті


Під час підготовки статті для нашого видання скористайтеся цим шаблоном:

Шаблон статті

Подання статті