Редакційна колегія

Головний редактор


Микола Железняк ( кандидат філологічних наук, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Київ, Україна, e-mail: mykola@esu.com.ua) ORCID | Google Scholar

Відповідальний секретар


Олександр Іщенко (кандидат філологічних наук, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Київ, Україна, e-mail: ishchenko@nas.gov.ua) ORCID | Google Scholar

Члени редколегії


Сергій Бортник (доктор географічних наук, Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) Google Scholar

Іван Дзюба (академік НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Київ, Україна) Google Scholar

Тетяна Добко (доктор наук із соціальних комунікацій, Національна бібліотека імені В. Вернадськог НАН України, Київ, Україна) ORCID | Google Scholar

Станіслав Кульчицький (доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України, Київ, Україна) ORCID | Google Scholar

Константин Манолаке (доктор політичних наук, Центральна наукова бібліотека імені А. Лупана АН Модови, Кишинів, Молдова)

Ірина Матяш ( доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України, Київ, Україна) ORCID | Google Scholar

Любомир Пиріг (доктор медичних наук, академік НАМН України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна ) Google Scholar

Роман Сенькусь (Канадський інститут українських студій, Едмонтон, Канада)

Ярослав Яцків (доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, Україна) ORCID