2018-12-22  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.10.1

Енциклопедична справа в Національній академії наук України: історія та сьогодення

Микола Железняк
Енциклопедичний вісник України, 2018, вип. 10, с. 6–18.
РезюмеУ дослідженні (оприлюднено на круглому столі «Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка», приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України") схарактеризовано українську академічну енциклопедичну справу. Увагу акцентовано на особливостях розвитку енциклопедистики в Національній академії наук України: окреслено її зародження та найважливіші академічні енциклопедичні видання. Проаналізовано спектр енциклопедичних проектів за науковими напрямами та зроблено висновок про значне кількісне переважання представлення знань у форматі енциклопедій суспільно-гуманітарних наук над природничими й технічними. Запропоновано власне бачення подальшого розвитку академічної енциклопедистики.
PDF
2018-12-22  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.10.2

Про порушення і захист «екології» енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи)

Олександр Іщенко
Енциклопедичний вісник України, 2018, вип. 10, с. 19–30.
РезюмеДослідження (оприлюднено на круглому столі «Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка», приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України) присвячено питанням екосистеми енциклопедичних знань. Річ у тім, що довідкову інформацію нині дедалі частіше використовують як засіб маніпуляції громадською свідомістю (з політичних, ідеологічних, економічних тощо міркувань), що яскраво помітно на прикладі онлайн-енциклопедій з вільним доступом до редагування розміщеної інформації, зокрема таких, як «Вікіпедія». Статтю побудовано на основі опису аналітичного звіту про онлайн-енциклопедії в країнах Європи, який підготували фахівці Європейського парламенту.
PDF
2018-12-22  |  Open access  |  

Галузева енциклопедія як важливий етап розвитку наукової дисципліни та її терміносистеми (на прикладі циклу праць із гірництва й геології «Гірнича енциклопедія»)

Володимир Білецький, Геннадій Гайко
Енциклопедичний вісник України, 2018, вип. 10, с. 31–38.
РезюмеУ статті (дослідження оприлюднено на круглому столі «Енциклопедистика в діяльності Націо­нальної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка», приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України) на прикладі циклу праць «Гірнича енциклопедія» показано особливості розвит­ку окремих наукових дисциплін – гірництва, геології; передусім їх фахового термінологічного забезпечення. Стаття характеризує «Гірничу енциклопедію», її актуальність для технічної освіти в Україні, інтеграції загалом вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір.
PDF
2018-12-22  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.10.4

Академічні онлайн-енциклопедії в контексті розвитку сучасного інформаційного простору

Микола Железняк, Олександр Іщенко
Енциклопедичний вісник України, 2018, вип. 10, с. 39–49.
РезюмеУ статті схарактеризовано явище електронної енциклопедистики й досліджено електронні енциклопедії, створені установами Національної академії наук Украї­ни, що функціонують в інтернет-середовищі. Виявлено, що електронні енциклопедії можна поділити на кілька різновидів, основний із яких – онлайн-енциклопедії, що найбільшою мірою вирізняються на тлі класичних друкованих видань характеристиками, спричиненими розвитком інформаційних технологій. Відповідно до цього поділу окреслено вітчизняні академічні енциклопедичні ресурси. Висунуто ідею щодо актуальності створення онлайн-енциклопедії про Національну академію наук України, а також констатовано, що наявні онлайн-енциклопедії не забезпечені повною мірою великим спектром технологічних можливостей їх використання.
PDF
2018-12-22  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.10.5

Матеріали до словника енциклопедичних термінів

Тетяна Березюк, Олександр Іщенко, Микола Железняк (відп. ред.), Світлана Очеретянко, Руслан Пилипчук, Олег Савченко, Наталія Фещенко, Анатолій Шушківський
Енциклопедичний вісник України, 2018, вип. 10, с. 50–82.
РезюмеПодано матеріали до словника енциклопедичних термінів
PDF
2018-12-22  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.10.6

Енциклопедична хроніка – 2018

Тетяна Березюк, Оксана Давиденко
Енциклопедичний вісник України, 2018, вип. 10, с. 83–87.
РезюмеУ статті подано короткий огляд основних подій енциклопедичного життя в Україні за 2018 рік. Висвітлено передусім презентації енциклопедичних видань.
PDF